Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7 informuje, iż listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone w siedzibie przedszkola w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 15:00.

 

 

 

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 7         w Żarach

na rok szkolny 2021/2022

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:

www.zary.przedszkola.vnabor.pl

INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 

  • otworzyć stronę internetową - www.zary.przedszkola.vnabor.pl

  • otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,

  • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,

  • wniosek umieścić w kopercie wraz z załącznikami i zanieść do przedszkola „pierwszego wyboru" - skrzynka podawcza w holu przedszkola

 

Terminy rekrutacji:

 

do 19.02.2021 Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania

przedszkolnego


26 luty 20211r. - 15 marca 2021r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola


29 marca 2021r. godz. 9:00 Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych


do 7 kwietnia 2021r. Podpisywanie zobowiązań przez rodziców/opiekunów

prawnych kandydatów zakwalifikowanych douczęszczania do przedszkola.

Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.


14 kwietnia 2021r. godz. 15:00 Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria naboru znajdują się w załączniku do zarządzenia nr.WA.0050.20.2021 Burmistrza Miasta Żary z dnia 25 stycznia 2021r.

Wypełniając wniosek proszę zwrócić uwagę na kryteria lokalne dotyczące:

- Dziecko rodzica/ów pracujących ( zaznaczamy jeśli oboje rodziców pracuje- lub jeden

samotnie wychowujący)

- w ten sam sposób określamy kryterium dotyczące podatku dochodowego

Proszę dokładnie zapoznać się ze sposobem dokumentowania kryteriów - wniosek jest kompletny wyłącznie jeśli posiada wszystkie wymagane załączniki na potwierdzenie kryteriów naboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz co wydarzyło się w marcu (2021).

Ogólnopolski konkurs plastyczny o wiośnie

"Pandy" i kodowanie na dywanie.

Pandy artystycznie

Zobacz co wydarzyło się w lutym (2021).

Spotkanie z Leonem w grupie Mróweczek

"Mróweczki badają powietrze"

Bal Karnawałowy w grupie "Myszek"

Bal Karnawałowy w grupie Pand

ŻABKI 2020/21

Bal w grupie "Lwiątek"

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)