K O M U N I K A T

 

BURMISTRZ MIASTA ŻARY INFORMUJE,

ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI

DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NALEŻY SKŁADAĆ:

 

 

do Miejskiego Przedszkola Nr 7 (dyżur w miesiącu lipcu),

• do Miejskiego Przedszkola Nr 2 (dyżur w miesiącu sierpniu),

na drukach dostępnych w przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata - Informacje.

Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola w momencie złożenia zgłoszenia dziecka na  dyżur letni.

Opłata powinna być uregulowana w terminie od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r. - w przypadku dyżuru w lipcu oraz w terminie od 01.07.2018 r. do 20.07.2018 r. - w przypadku dyżuru w sierpniu.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, opłata może być uiszczona  w  terminie późniejszym. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.

        Jednocześnie informuję się, że dzieci sześcioletnie, dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju  są zwolnione z opłaty stałej.

 

Zobacz co wydarzyło się w kwietniu.

Przedszkolaki odwiedzają 34 Brygadę Pancerną w Żaganiu.

Przedszkolaki sadzą bratki.

Wiosenny spacer Żabek

Misie odwiedzają Bibliotekę Miejską

Żabki w odwiedzinach

Mistrzowie grzeczności w gr Kotki

Żabki w Bibliotece Miejskiej

Zobacz co wydarzyło się w marcu.

Turniej gry w piłkę nożną

Otwarte zajęcia warsztatowe u maluszków.

Śniadanie Wielkanocne

Śniadanie wielkanocne w grupie Żabek

Żabki na poczcie

Żabki zrealizowały program profilaktyczny "Czyste powietrze wokół nas".

Żabki odwiedziły bibliotekę szkolną.

Misie budują świąteczny nastrój.

ZIELONY MARSZ OPTYMISTÓW

SPARTAKIADA

Zielony kącik w grupie Żabek

Misie sadzą kwiaty

Zielony kącik w sali Kaczuszek

WIOSENNE KACIK PRZYRODY KOTKÓW

MALUSZKI W ŚWIECIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH

MALUSZKI I ZAKUPY

Misie poszukują skarbu kapitana Blecka

Żabki w bibliotece

Konkurs plastyczny Przedszkolnego Koła "Super Wiewiórka"

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)