Rozliczenie odpłatności za przedszkole

Drodzy Rodzice w związku z czasowym ograniczeniem pracy przedszkola oraz decyzją Państwa o opiece nad dziećmi w domu zwracam się z prośbą o dostarczenie w terminie do 23 czerwca informacji o numerze konta na które ma nastąpić zwrot powstałej nadpłaty ( druk dostępny w przedszkolu oraz jako załącznik niniejszego komunikatu)

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice dzieci które zostały przyjęte na rok szkolny 2020/2021. Od poniedziałku 15 czerwca proszę o dostarczenie kompletnej dokumentacji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola ( wniosku oraz wszystkich oświadczeń na poświadczenie poszczególnych kryteriów na podstawie których system przyznał Państwu punkty). Dokumenty proszę przygotować w zaklejonej kopercie ze względu na ochronę danych osobowych  i wrzucić do skrzynki przeznaczonej na wnioski znajdującej się w przedszkolu.

Termin składania dokumentacji do 25 czerwca.
Jednocześnie informuję, iż w czerwcu ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne dotyczące pracy przedszkoli nie odbędą się zaplanowane spotkania informacyjne z Państwem. Jeśli będzie to możliwe będą zorganizowane w sierpniu o czym Państwa powiadomimy w późniejszych komunikatach.

Ważne!
W związku z tym, iż wnioski będą weryfikowane proszę o podanie aktualnych telefonów oraz poczty e mail,  jeśli dane te uległy zmianie od chwili wypełniania wniosku.


Dziękuję serdecznie za zaufanie i wybór naszego przedszkola,

 

z pozdrowieniami 

Beata Raczkowska 

 

 

KOMUNIKAT

dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowni Rodzice,

Od 11 maja otwieramy przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Poniższe zasady obowiązywać będą do 24 maja.

 • Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Do przedszkola nie będą miały wstępu osoby z zewnątrz. Rodzice dzieci przekazywać będą w przedsionku.

 • Przy wejściu do przedszkola będzie pomiar temperatury ciała dzieci. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) pracownik przedszkola poprosi rodziców o zabranie dziecka do domu.

 • W placówkach obowiązywać będą wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

 • Nie będą organizowane wyjścia poza teren instytucji (np. spacer do parku);

 • Z sali zostaną  usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

 • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw pod warunkiem codziennej ich dezynfekcji .

 • W przedszkolu obowiązywać będą procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 • Zorganizowane będzie bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte lub wyparzane.

 • W czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.

  Rodzicu

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

Drodzy Rodzice!!!
Zgodnie z ustaleniami podjętymi z Burmistrzem Miasta Żary informuje, iż przedszkole zostanie otwarte od 11 maja 2020r. Jest to czas na odpowiednie przygotowanie placówki  oraz ustalenie szczegółowych zasad korzystania z przedszkola w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Informuję, iż rodzice którzy zdecydują się pozostać z dziećmi w domu w dalszym ciągu mogą  korzystać z zasiłku opiekuńczego.
W okresie od 11 do 24 maja przedszkole będzie pracowało w godzinach od 6:30 do 16:00.
Zalecamy jednak, aby  skrócić czas pobytu dziecka w przedszkolu na tyle na ile
jest to możliwe!
Do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców obojga pracujących. Na stronie 4parents będziemy zamieszczać szczegółowe rozwiązania w zakresie przygotowania i pobytu dziecka w przedszkolu.
Zamieszczone oświadczenie proszę wypełnić i przesłać na adres przedszkola:przedszkole_7@poczta.fm lub przekazać osobiście w dniu 11 maja.

                                    Beata Raczkowska

 

 

 

Drodzy Rodzice zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego istnieje możliwość otwarcia przedszkoli od 6 maja. Premier zapewnił, iż rodzice którzy " nie mogą" oddać dziecka do przedszkola w dalszym ciągu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Informuję, iż do przedszkola od 6 maja będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących i po zadeklarowaniu do dnia 4 maja do godz. 8:00 chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.
Zgłoszenia należy dokonywać na pocztę przedszkolną: przedszkole_7@poczta.fm lub telefonicznie na numer: 509 911 571

 

 

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021

 

Jednostka: Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej

Grupa: 3 latki

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 80,00

1. Bendur Marlena

2. Bogdziewicz Sebastian

3. Cochła Karol

4. Derda Zuzanna

5. Duziak Anna

6. Gawliczek Nadia

7. Homik Nela

8. Jurga Karolina

9. Kiziok Kinga

10. Kryszczyńska Lilianna

11.Kryvosheienko Alisa

12.Kuklińska Aleksandra

13.Łaniewska Amelia

14.Łebzuch Oskar

15.Maks Wiktoria

16.Mielczarek Wojciech

17.Mierzejewska Aniela

18.Przystaś Lena

19.Ptak Julia

20.Rok Agata

21.Rycąbel Dominik

22.Sobczyk Oliwia

23.Sokalski Piotr

24.Staniak Adam

25.Struś Dominik

26.Struś Julia

27.Telakowiec Wiktor

28.Węgrzyn Wiktoria

29.Witczak Pola

30.Żałobowski Ignacy

 

Grupa: 4 latki

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 70,00

1. Andrasz Jan

2. Czajka Julian

3. Hybiński Roman

4. Jankowiak Oliwia

5. Jodłowski Sambor

6. Kaźmierczak Piotr

7. Kida Marek

8. Kolasa Emilia

9.Kuczera Julia

10. Olszowiec Maja

11.Truś Szymon

12. Wągiel Jagoda

13.Więckiewicz Bartosz

14.Zawadzka Nikola

 

Grupa: 5 latki

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 70,00

1. Biernacka Alicja

2. Boguszewski Igor

3. Czekalska Iga

4. Dahlitz Fabian

5. Jachimowski Jakub

6. Stefaniak Eryk

7. Welke Leo

 

Grupa: 6 latki

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 110,00

1. Janicka Maja

2.Liskowicz Radosław

3. Maks Filip

 

 

 

Drodzy Rodzice wobec zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola przekazujemy Państwu propozycje zabaw, gier oraz innych sytuacji edukacyjnych do wykorzystania przez Państwa z dzieckiem w domu.
Są to materiały przygotowane w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego.
Wszystkie materiały będziemy Państwu przekazywać za pomocą platformy www.4parents.pl na której jesteście już Państwo zalogowani i korzystacie z propozycji które już tam zamieściliśmy.
Zachęcam Państwa również do kontaktu i zadawania pytań nauczycielom- system jest tak stworzony aby umożliwić Państwu stały kontakt.

Pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu i Dzieciom dużo zdrówka, mam nadzieje że już wkrótce się spotkamy!!!

Beata Raczkowska dyrektor MP 7

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:

www.zary.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej do najmniej

preferowanej przez siebie kolejności.  Zachęcamy do zaznaczania na wniosku 3 przedszkoli.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 • otworzyć stronę internetową - www.zary.przedszkola.vnabor.pl

 • otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
 • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,

 •  zanieść wniosek wraz z załącznikami do przedszkola „pierwszego wyboru".

 

Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowany login, dzięki któremu będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu. Rodzice będą mogli również sprawdzić wyniki rekrutacji na liście, która wywieszona zostanie w przedszkolu „pierwszego wyboru

 

 • do 2  marca 2020 r.: Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • 10 marca - 26 marca 2020 r.: Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

 • 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00: Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • do 23 kwietnia 2020 r.: Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola

 • 30 kwietnia 2020 r. godz. 15:00: Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

   

  KRYTERIA NABORU:

Kryterium

Punkty1)

Kryteria ustawowe

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

Kryteria lokalne

 

Dziecko rodzica/ów pracującego/pracujących, prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/ studiowaniem

                        10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej

10

Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach                                                  w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo ma/mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary

                60

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne

10

1) punkty uzyskane z kryteriów  ustawowych i lokalnych sumują się;

2) rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW (do wniosku dołącza się):

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;

 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą;

 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoby zamieszkałej w Żarach;

 • oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;

 • oświadczenie dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

 • oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

Dyżur w okresie wakacyjnym !!!

 

Drodzy Rodzice podajemy informacje na temat przedszkoli dyżurujących w miesiącach wakacyjnych

 

- lipiec 2020r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole Nr 8

w Żarach

- sierpień 2020r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole Nr 3 w Żarach

 

 

 

Zapisy należy dokonywać w przedszkolach które pełnią dyżur od miesiąca maj 2020r.

 

 

Zobacz co wydarzyło się w maju (2020).

BIEDRONKI

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)