Przedszkolaki umieją bezpiecznie poruszać się na skrzyżowaniu, bo znają najważniejsze drogowe znaki. Dzieci z grupy Lwiątek zaznajamiają się z zasadami ruchu drogowego. Poznajemy znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Poznajemy wybrane pojazdy specjalistyczne. Uświadamiamy sobie, co by mogło się stać, gdyby nie istniały znaki drogowe. Mamo, Tato pamiętaj… • W czasie wspólnych spacerów tłumaczymy dzieciom znaczenie napotkanych znaków drogowych. • Rozmawiamy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze - przechodzenie tylko na zielonym świetle, a tam gdzie nie ma sygnalizatorów, to po przeznaczonych do przejścia pieszych pasach. • Pamiętamy o potrzebie posiadania i stosowania u dzieci świateł odblaskowych po zmroku.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)