W miniony tydzień w grupie Myszek była realizowana tematyka poświęcona owocom. Dzieci poznawały najbardziej popularne w Polsce drzewa owocowe. Uczyły się tez przyporządkowywać dany owoc do konkretnego gatunku drzewa.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)