Grupę Lwiątek oraz Pand odwiedzili Strażnicy Miejscy z Żar, którzy z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy. Pokazali również wiele ciekawych atrybutów pracy Strażnika Miejskiego. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć i dotknąć jak wygląda mundur, lizak, kajdanki i pałka. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od naszych gości odblaski i kolorowanki utrwalające wiadomości z przeprowadzonej lekcji.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)