14 lutego w grupie Myszek obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Dzieci przygotowały dla swoich kolegów upominki w postaci pamiątkowych talerzyków, które następnie wręczyły swoim najbliższym kolegom i koleżankom. Rozmawiały również o tym co to znaczy być życzliwym i jak należy postępować.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)