Dzieci z grupy Mróweczek rozpoczęły swoją przygodę z Leonem. Głównym celem programu „Spotkania z Leonem” jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez: pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości, naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)