W Miejskim Przedszkolu nr 7 im Marii Konopnickiej w Żarach dnia 3 lutego 2007 roku odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące przystąpienie czterech żarskich przedszkoli: MP-3, MP-7, MP-8, MP-10 do ogólnopolskiego programu:

Optymistyczne przedszkole”.

 

Uroczystość odbyła się w obecności włodarza naszego miasta v-ce Burmistrza - Franciszka Wołowicza,
przewodniczącej Komisji Oświaty- Barbary Litewki , naczelnika Wydziału Oświaty –Elżbiety Łobacz- Bącal, v-ce naczelnik Wydziału Oświaty Urszuli Rzeźnik, Wizytatora Terenowego Zespołu Wizytatorów Elżbiety Maj, rodziców i Rad Pedagogicznych wymienionych przedszkoli. Autorkami Programu są: Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. To wyjątkowa chwila dla wybranych przedszkoli, bowiem program może być realizowany przez pięć lat, ale tytuł Optymistyczne Przedszkole możemy osiągnąć już po roku pracy. W programie otrzymaliśmy Pudełko Szczęścia, a w nim siedem teczek, jak siedem kolorów tęczy:

  • Teczka czerwona to opracowania wychowawcze,
  • pomarańczowa –inteligencja wieloraka,
  • żółta – droga do sukcesu każdego dziecka
  • zielona - to arkusze umiejętności dzieci
  • niebieska -to instrukcja ja założyć koło rodziców
  • granatowa – przeznaczona dla kadry pedagogicznej i personelu obsługi
  • fioletowa – to promocja przedszkola

Ważną rolę w programie odgrywają rodzice oni zostaną członkami „Klubu Rodziców” oraz zdobędą wiedzę na temat inteligencji własnego dziecka i nauczą się sami skutecznie ich wspierać. Wszystkie dzieci zostaną zdiagnozowane wg. arkusza oceny umiejętności. Ten program uświadomił nam , że optymiści lepiej się uczą, są zdrowi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, a nawet dłużej żyją - czego z głębi serca życzę dzieciom, rodzicom i pracownikom wybranych przedszkoli.

 

 

 

Ewa Laskowska

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)