zdrowie i bezpieczeństwo dziecka na najbliższe dwa lata staje się misją naszego przedszkola…

 

Zespół autorski w składzie:

- Beata Raczkowska

-Magdalena Hryniewicz

-Justyna Gajos

-Dorota Romanowska

-Agnieszka Miller

Opracował innowację pedagogiczną „Umiem o siebie zadbać” której realizację rozpoczniemy z początkiem roku szkolnego 2012/2013.

UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA INNOWACJI:

Tworząc innowację pedagogiczną, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców mając jednocześnie świadomość, iż najważniejszym obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy uczącego w przedszkolu jest zapewnienie swoim podopiecznym całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa. Nie mniej ważnym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im, w jaki sposób to czynić. Ich realizacja uatrakcyjni zdobywanie przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania zdrowotnego i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Proponowany cykl zajęć wychowawczych skierowany jest do przedszkolaków i rodziców, a przeznaczony do realizacji we wszystkich grupach wiekowych (3-6-latki). Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci.

   Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci.

W podejmowanych działaniach wychowawczo – dydaktycznych zmierzamy do eliminowania u dzieci napięć psychiczno – fizycznych związanych z nową sytuacją życiową. Możliwość wyrażania siebie poprzez ruch sprzyja rozwojowi osobowości, nawiązaniu kontaktów z innymi osobami.

Innowacja nasza będzie asymilacyjna, ponieważ na bazie istniejących już rozwiązań, wykorzystywanej wiedzy i zdobytej praktyki chcemy rozszerzyć nasze działania, uatrakcyjnić i wzmocnić. Stąd zamierzeniem naszym było stworzenie innowacji złożonej z czterech modułów: „Bezpieczeństwo”, „Zdrowo i kolorowo – żywienie przedszkolaka”, „Higiena” i „Wypoczynek i rekreacja”.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. To, co jemy, jak spędzamy czas wolny, nasza aktywność ruchowa, zainteresowania i świadome działanie wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu. Nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często kształtują późniejsze wybory. Dieta dzieci w wieku przedszkolnym powinna być zrównoważona odżywczo, różnorodna i oparta o produkty jak najmniej przetworzone – naturalne, zdrowe, wysokiej jakości. Poprawa jakości żywienia przedszkolnego oraz wspieranie rodziców w wyborze dobrych nawyków żywieniowych w domu rodzinnym będzie ważną inwestycją w zdrowie i rozwój dzieci. Rozważając zmianę żywienia w domu i w przedszkolu warto przypisać większy sukces przedszkolu, gdyż dzieci w grupie łatwiej przełamują bariery w spożywaniu nowych produktów. Obserwując rówieśników, potrafią sięgnąć nawet po produkty nielubiane. A to z kolei przyczyni się do tego iż chętniej będą sięgali w domu po zdrowe produkty.

W tracie trwania innowacji koncepcja wzbogacana będzie o nowe, ciekawe rozwiązania i propozycje.

 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)