To cykl szkoleniowy, który kierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej. Składa się on z trzech warsztatów.

Warsztat „Potrafię rozmawiać” - dostarcza narzędzi i wiedzy niezbędnej do rozwijania u dziecka umiejętności współdziałania z innymi.

Warsztat „Jestem twórczy” – wzbogaca wiedzę nauczyciela na temat tego w jaki sposób rozbudzać u dziecka ciekawość świata, wyzwalać jego potencjał twórczy.

Warsztat „Znam swoją wartość” – pokazuje jak wspierać, wzmacniać u dziecka jego poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Wiedza, którą nauczyciel zdobywa podczas uczestnictwa w wyżej wymienionych warsztatach zebrana jest w trzech książkach, stanowiących dodatkowy materiał edukacyjny dla nauczycieli. Ksiązki te zawierają w sobie opracowania zarówno teoretyczne jak i praktyczne w postaci scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi oraz wskazówki dotyczące współpracy z rodzicami.

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)