Wyłoniliśmy pierwszych ,,Mistrzów Grzeczności'' w gr. ,,Kotki'', konkurs trwa do przez cały rok szkolny . Wszyscy mogą się wykazać i zbierać punkty na Mistrza, raz w miesiącu punkty są zliczane i wybierany jest Mistrz. W m-cu wrześniu wyróżnili się : Krystian , Paweł , Olek i Piortuś. GRATULACJE !!!!!!!!

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)