W grupie Rybek praca wre. Rybki na zajęciach pracują kompleksowo.....było rozpoznawanie liści drzew, liczenie, kolorowanie oraz zespołowe myślenie twórcze. W taki oto sposób powstały prace "wietrzny park dębowy", "zabawy w parku klonowym" oraz " W brzozowym parku". Zabawa była przednia.

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)