Kalendarz uroczystości przedszkolnych na rok 2013/2014

Termin

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Wrzesień/Pażdziernik

1. Festyn "Pieczonego Ziemniaka". Pasowanie na przedszkolaka - nadanie "imion" nowym grupom

2. "Dzień bez samochodu"

Dyrektor, Intendent, wszyscy nauczyciele

M. Hryniewicz

 

Październik/Listopad

1.Wystawa kolorów jesieni (brązowo- żółto- czerwony)

2.Wycieczki:

- „Zielony Las”

-„Zoo w Cottbus”

3. "Dzień Witamin"

4. „Dzień Pluszowego Misia”

5. „Dzień Edukacji Narodowej”

6. "Bezpieczna Zerówka"

7. „Święto Niepodległości”

D.Romanowska, J.Gajos 

 

B.Szleniecka

Dyrektor, L.Kuczak

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

nuczyciele 6-latków

J.Gajos 

L.Kuczak, J.Majerska

 

Grudzień

1..Mikołajki

2.Wstawa kolorów zimy. Ekspozycje plastyczne dzieci.

3. Festiwal Piosenki Misiowej

4.Spotkania wigilijne.

wszyscy nauczyciele

D.Romanowska, J.Gajos,

J.Gajos

wszyscy nauczyciele

 

Styczeń

1.Bal karnawałowy

2. Dzień Babci i Dziadka

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wszyscy nauczyciela

wszyscy nauczyciele

B.Szleniecka, A.Auchimowicz

 

Luty

1.Dzień Czekolady

2. Jubileusz 30 - leciaMP Nr 7

3. Koncert muzyki poważnej - "Muzyka poważna nie taka straszna"

wszyscy nauczyciele

Dyrektor, cały personel przedszkola

K.Jaros, A.Bobowska

 

Marzec

1.Powitanie wiosny „Zielony Marsz”- młodsze grupy.

2. „Wiosenny marsz Optymistów”- starsze grupy

3. „Balladyna”

4. "Międzyprzedszkolny Turniej Gry w Warcaby”

5. Śniadanie Wielkanocne

nauczyciele 3-4 latków

nauczyciele 5-6 latków

K.Jaros,I.Gałek,A.Bobowska

E. Adamczak, L. Kuczak

wszyscy nauczyciele

 

Kwiecień

1.„Spartakiada”

2. "Dzień otwarty w przedszkolu"

3. „Dzień Sporu w Przedszkolu”

nauczyciele 5-6 latków

Dyrektor, nauczyciele

 

Maj

1.„Koncert dla Mamy”

2. Dzień Optymisty

3. Dzień Unii Europejskiej

K.Jaros, A.Bobowska

wszyscy nauczyciele

 

 

 

Czerwiec

1.„Międzyprzedszkolne Mistrzostwa w piłce nożnej o Trampki Misia Uszatka"

2.Festyn Rodziny

3. Pożegnanie Przedszkola.

nauczyciele 5-6 latków

Dyrektor,intendent, nauczyciele

nauczyciele 5-6 latków

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)