Kalendarz uroczystości przedszkolnych na rok 2016/2017

Termin

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Wrzesień/Październik

1.Festyn pod hasłem  „Ogólnopolski

   Dzień Przedszkolaka"

- pasowanie na przedszkolaka- nadanie

  imion nowym grupom

- pomagamy zwierzętom z żarskiego

  schroniska- zbieranie karmy

2."Dzień bez samochodu"

3. Wycieczka do Zielonego Lasu

    -spotkanie z leśnikiem

    - gry i zabawy przyrodnicze

5. Akcja „Zróbmy to razem"-

    odnawianie

    placu zabaw,sadzenie krzewów,

    żywopłotu

6. Międzyprzedszkolny Konkurs

   Fotograficzny „ Przygody

   wakacyjne"

dyrektor

zespół ds. organizacji festynu


M. Hryniewicz

B. Szleniecka


wszystkie nauczycielki
L.Kuczak


Październik/Listopad

1. „Dzień Witamin"

2. „Dzień Edukacji Narodowej"

3. „Bezpieczna Zerówka"

4. „Święto Niepodległości"

5. Międzyprzedszkolny „Turniej Gry w

    Warcaby"

6.  Przeglądu recytatorski

   pt: ,,Rodzinne spotkania z poezją"

wszystkie nauczycielki

dyrektor, K. Jaros, A. Bobowska

K. Jaros, A. Miller

A. Miller, A. Auchimowicz

E. Adamczak, L. Kuczak


M. Hryniewicz, B. SzlenieckaGrudzień


1.Mikołajki

2.Spotkania wigilijne.


wszystkie nauczycielki

wszystkie nauczycielki


Styczeń

1. Orszak Trzech Króli

2.Dzień Babci i Dziadka.

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

4. Bal Karnawałowy.

wszystkie nauczycielki

wszystkie nauczycielki

    K. Jaros, Beata  Sz.                  

 wszystkie nauczycielki


Luty


1. Dzień Czekolady

2. Quiz matematyczny                                     „Dziecięca matematyka

wszystkie nauczycielki

K. Jaros, A. Miller


Marzec

1.Powitanie wiosny „Zielony Marsz"-   

2. „Zróbmy to razem" - założenie

     ogródka przedszkolnego

wszystkie nauczycielki

 D. Romanowska, M. HryniewiczKwiecień

1.„Spartakiada"

2. Śniadanie Wielkanocne

wychowawcy 5-6  latków

wszystkie nauczycielki


Maj

1.„Koncert dla Mamy"

2. „Balladyna", „Teatr Jednego Wiersza"

3. Dzień Optymisty

4. Dzień Unii Europejskiej

5. Wycieczka do Muzeum w Ochli-

   warsztaty rzemiosł

Agnieszka M., K. Jaros

K. Jaros, A. Bobowska, I. Gałek

wszystkie nauczycielki

wszystkie nauczycielki

dyrektor, E. AdamczakCzerwiec

1. Pożegnanie Przedszkola

2. Festyn Rodziny

nauczyciele grup starszych

dyrektor, wszystkie nauczycielki
 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)