Kadra nauczycielska naszego przedszkola to młode, kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój. Nauczyciele systematycznie uzupełniają i podnoszą swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowując dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Przedszkolem kieruje pani dyrektor mgr Beata Raczkowska.

Do grona nauczycieli należą:


Lucyna Kuczak
mgr
Justyna Jabłońska
mgr
Agnieszka Bobowska
mgr Iwona Hańczaryk-Gałek
licencjat
Ewa Adamczak
mgr
Beata Szleniecka
mgr
 Katarzyna Jaros
mgr
Magdalena Hryniewicz
mgr
 Agnieszka Miller
   

 

Pomoc nauczyciela:
Jolanta Piesto- Scheritz


 
Pracownicy obsługi:

Bożena Strok
Elżbieta Piotrowicz
Jolanta Lipińska
Joanna Wołoszyn
Antonina Zielińska

Dorota Zawadzka

Pracownicy kuchni:
Małgorzata Jóźwiak

Krystyna Rogoźnicka

Katarzyna Trawczyńska

Aneta Winter

Pracownicy administracji:
Anna Jung
Dorota Łabowska

Konserwatorzy:
Stanisław Jurga
Karol Szczupak

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)