Miejskie Przedszkole nr 7 przy ulicy Szymanowskiego 2 w Żarach, powstało w 1984 roku.

Pierwszym dyrektorem przedszkola bayła Pani Joanna Stadler.

W latach osiemdziesiątych jednopiętrowy budynek wyglądał niepozornie na tle otaczających go nowych bloków mieszkalnych, trwających budów, gwaru koparek i dźwigów. Dzisiejsze przedszkole różni się bardzo od tego z lat osiemdziesiątych. Sukcesywnie wzbogacane wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne zmieniło jego wygląd.

Od kilku lat pracuje ten sam zespół pracowników pedagogicznych i obsługi. Nauczycielki wciąż poszukują nowych, ciekawych form pracy. Przedszkole proponuje różnorodne zajęcia, m.in.

  • naukę języków obcych,
  • naukę pływania,
  • zajęcia logopedyczne,
  • rytmikę z elementami gimnastyki korekcyjnej
Współpraca z innymi placówkami

Zapewnia również wszechstronny rozwój dzieci i przygotowuje je do podjęcia nauki szkolnej. Dzieci biorą udział w wielu konkursach, np.: plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych oraz różnych imprezach środowiskowych. Uczestniczą w koncertach muzycznych i przedstawieniach, które odbywają się na terenie naszej placówki.

  • Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami z terenu naszego miasta i województwa:
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żarach,
  • Poradnią Profilaktyczno Terapeutyczną Mirosławy i Jerzego Rządzkich z Zielonej Górze,
  • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Duża wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami. Rodziców w naszym przedszkolu nie postrzegamy jako „niechcianych petentów”, lecz jako cennych partnerów. Może też, dlatego od 29 lat, na brak dzieci w naszym przedszkolu nie narzekamy.

Do tradycji przedszkola należy organizowanie spotkań świątecznych, uroczystości rodzinnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny),pokazowych zajęć i zabaw dla nauczycieli i rodziców, kostiumowych balów karnawałowych oraz uroczystych pożegnań 6-cio latków. Przedszkolaki również chętnie wyruszają na bliższe i dalsze wycieczki piesze i autokarowe.

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie bohaterowie bajek i baśni pomagają pokonać lęki, uczą miłości, dobroci i dostrzegania piękna. Właśnie te cele realizowane przez nas w pracy, były przesłaniem przy wyborze patronki przedszkola Marii Konopnickiej. Stałymi gośćmi naszego przedszkola są również wybitni mieszkańcy Żar, jak choćby Andrzej Żubrycki, który zapoznaje nas ze swoimi bajkami, czytając je nam.

Być może historia naszego przedszkola nie jest imponująco długa, ale z pewnością imponuje obfitością w przeróżne imprezy, zabawy i przemiłe wspomnienia i ważne doświadczenia z każdego roku naszej pracy.


 

 

 

 

 "Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też bawić, przychodzę śpiewać z nimi."
Maria Konopnicka

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)