Oferta przedszkola

Przedszkole organizuje  nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:

  • taneczno- rytmiczne
  • naukę języka angielskiego
  • zajęcia karate
  • zajęcia logopedyczne
  • ćwiczenia korekcyjne
  • katechezę
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
  • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ( matematyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, przyrodnicze)

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)