RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA   NR 7 W ŻARACH


Ranek-  czas otwarty

6:30 -8:00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, obserwacja, diagnoza

 

Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30

Zabawy swobodne, dydaktyczne, praca w małych zespołach, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne.

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:30-9:00

Pierwsze śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

9:00-9:30

 

9:00-10:00

 Grupy młodsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego, rytmika, język angielski

    Grupy starsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego, rytmika, język angielski

9:30: 11.00

 

      10:00-11:00

Grupy młodsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

Grupy starsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11:00-11:30

Drugie śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

11:30-12:30

Grupy młodsze- Gr. I i IIa

 odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:30-12:00

Grupa II- odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:30-12:00

 Grupy starsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

12:00-12:30

Grupa II: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

12:30-13:00

Grupy młodsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

12:30-13:00

Grupy starsze, Grupa II : zabawy dydaktyczne, utrwalające, wyrównawcze, praca w małych zespołach, zabawy ruchowe, diagnoza umiejętności dzieci, obserwacja pedagogiczna

Zajęcia dodatkowe

13:00-13:30

Zajęcia dodatkowe- praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia z pedagogiem, logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjnych, zajęcia karate, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne ,pobyt na placu zabaw, czynności samoobsługowe.

13.30-14:00

Obiad

14:00-16:00

Czas otwarty: zabawy swobodne, dydaktyczne, z dziećmi zdolnymi, wyrównawcze, muzyczno- ruchowe, zajęcia taneczne, zabawy na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)