Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

(2012-12-19)

Batii Strauss pochodzi z Izraela, Polskę odwiedziła w 1997 roku. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Nauczyciele, którzy korzystają z tej metody mają możliwość rozwijania aktywności twórczej, własnej i ucznia, nawet, jeśli mają mniejsze doświadczenie muzyczne. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. Autorka podaje następujące etapy pracy z utworem: 1. Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi. 2. Realizacja w tańcu. 3. Gra na instrumentach. 4. Połączenie tańca z instrumentacją. 5. Mówienie o muzyce. Oto niektóre utwory opracowane przez Batii Strauss: · Country dance – J. F. Handel, · Fiesta Aymara – mel. ludowa – Argentyna, · Galop - D. Kabalewski, · Taniec węgierski – J. Brahms, · Polka Italiano – S. Rachmaninow, · Le Basque – ar. J. Galway, · Pizzicato – L. Delibes, · Marsz turecki – L. van Beethoven, · Marsz Radeckiego – J. Strauss, · Moment Musicale – Fr. Schubert. Dzieci z wielkim zadowoleniem uczestniczą w tej formie zajęć. Poza walorami edukacji twórczej ma ona wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji. Nawet bardzo żywe dzieci dobrze reagują na ten rodzaj zadania.

Więcej

TRZY KROKI DZIECKA W PRZYSZŁOŚĆ

(2012-11-18)

 To cykl szkoleniowy, który kierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej. Składa się on z trzech warsztatów.

Warsztat „Potrafię rozmawiać” - dostarcza narzędzi i wiedzy niezbędnej do rozwijania u dziecka umiejętności współdziałania z innymi.

Warsztat „Jestem twórczy” – wzbogaca wiedzę nauczyciela na temat tego w jaki sposób rozbudzać u dziecka ciekawość świata, wyzwalać jego potencjał twórczy.

Warsztat „Znam swoją wartość” – pokazuje jak wspierać, wzmacniać u dziecka jego poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Wiedza, którą nauczyciel zdobywa podczas uczestnictwa w wyżej wymienionych warsztatach zebrana jest w trzech książkach, stanowiących dodatkowy materiał edukacyjny dla nauczycieli. Ksiązki te zawierają w sobie opracowania zarówno teoretyczne jak i praktyczne w postaci scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi oraz wskazówki dotyczące współpracy z rodzicami.

 

Więcej

Spotkania z Leonem

(2012-11-18)

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia terapeutyczne w oparciu o scenariusze z cyklu „Spotkań Leonem”. Dzieci wraz z głównym bohaterem- jaszczurką Leonem- uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Dowiadują się jak rozpoznawać, nazywać i wyrażać przeżywane uczucia. Jak w bezpieczny i nieszkodliwy sposób wyrażać uczucie złości.
Dzięki poznawaniu przygód głównych bohaterów, podopieczni uczą się empatii i zgodnej współpracy w grupie. Poprzez utożsamianie się z postaciami z opowiadań kształtują swoją osobowość i nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

Więcej

 1 2 3 Następna » 
Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)